Bezoekers

Het Ontmoetingscentrum wordt bezocht door mensen die belangstelling hebben voor de activiteiten die daar plaatsvinden. De activiteiten gaan uit van verschillende initiatiefnemers:

  • Stichting De Oude Gracht en stichting de Onze Lieve Vrouwekerk, die de hoofdgebruikers zijn en regelmatig gezamenlijk activiteiten organiseren
  • Syrisch-orthodoxe gemeenschap
  • R.K. Studentenpastoraat in Amsterdam
  • Pastoraat Surinamers
  • Ethiopische Katholieke gemeenschap
  • Handwerkclub Dorkas
  • Sint Alphonsuskoor
  • Stichting Leesgoed
  • Diverse particuliere ondernemingen

bezoekers