Saxum

saxum_plaatje

Een project in het Heilig Land

Sinds 2013 geeft Stichting De Oude Gracht steun aan een project in het Heilig Land. Het gaat om Saxum, een Conferentieoord annex een Multimediacentrum.

Saxum wil eraan bijdragen dat een bezoek aan het Heilig Land een ommekeer betekent in het leven van elke pelgrim. Het conferentieoord wil een kader bieden voor een persoonlijke ontmoeting met de levende Christus, zoals de leerlingen van Emmaüs die ervaren hebben: ze zeiden tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?’ (Lc. 24, 32). Na een bezoek aan de heilige plaatsen helpt Saxum de pelgrim om rustig te overwegen wat hij ervaren heeft door de aanwezige lectuur, de stilte van de kapel, de omringende bossen, het uitzicht over de heuvels met in de verte de zee.

Daarnaast zal het multimediacentrum, dat beschikt over een uitgebreide audiovisuele en interactieve bibliotheek, informatie verschaffen over het leven van Jezus en over het Heilig Land.

saxum_render

Enkele basisgegevens

  • Op 15 km van Jeruzalem
  • Op de weg naar Emmaüs

Het multimediacentrum voor individuele bezoekers, voor gezinnen, of voor groepen met een gids, zal bestaan uit:

  • Een kapel voor gebed, met diverse biechtstoelen
  • Een auditorium
  • Een interactieve audiovisuele bibliotheek
  • Een maquette van Jeruzalem
  • Een tentoonstellingsruimte met Bijbelse voorwerpen
  • Ruimte voor rust en maaltijden

Het conferentieoord zal beschikken over:

  • 50 individuele logeerkamers, gemeenschappelijke ruimtes en een tuin
  • een servicezone met een centrum voor beroepsopleidingen in de horecasector

Op bedevaart gaan naar het Heilig Land betekent neerknielen in de grot van Bethlehem, de oproep van Jezus horen bij het meer van Galilea, bidden op de Calvarieberg en bij het lege Graf. Het is een droom die elk jaar voor vele christenen werkelijkheid wordt. Daarmee zetten ze een eeuwenoude traditie voort. De heilige plaatsen brengen het verblijf van de Zoon van God op aarde heel dichtbij.

De zalige Álvaro del Portillo, was de eerste opvolger van de stichter, de heilige Jozefmaria, aan het hoofd van het Opus Dei. In 1994 maakte hij een bedevaart naar het Heilig Land en vervulde daarmee een wens die de heilige Jozefmaria niet heeft kunnen verwezenlijken. Hij vierde zijn laatste Mis in de Kerk van het Cenakel in Jeruzalem en overleed de dag erna, op 23 maart, te Rome. Zijn gedachtenis is dus nauw verbonden met het Heilig Land.

Saxum – wat uit het Latijn vertaald «rots» betekent – is de bijnaam die de heilige Jozefmaria aan Álvaro del Portillo gaf toen deze nog jong was. Hij wilde hiermee zijn trouw en sterkte onderstrepen. Uit erkentelijkheid voor alles wat hij heeft gedaan en voor zijn onvermoeibare inzet voor de Kerk zal dit project Saxum heten. De vormingsactiviteiten zullen toevertrouwd worden aan de prelatuur van het Opus Dei.

saxum_logo

Hoe kunt u bijdragen?

Saxum Foundation werft fondsen voor de bouw en de instandhouding van het conferentieoord en het multimediacentrum. Er is ook voorzien in de oprichting van een fonds om mensen te helpen die niet in staat zijn om een bedevaart naar het Heilig Land te bekostigen. De bouwwerkzaamheden zijn eind 2013 begonnen en naar verwachting zullen de activiteiten in 2016 van start kunnen gaan.

U kunt uw bijdrage voor het Project Saxum overmaken op rekening: NL34 INGB 0004 3786 67 ten name van Stichting de Oude Gracht onder vermelding “Saxum”.

Het bedrag zal voor 100 procent worden overgemaakt naar de Saxum Foundation in Israël. Stichting De Oude Gracht is een zogenoemde ANBI, een algemeen nut beogende instelling, wat betekent dat uw gift onder de daarvoor geldende voorwaarden van de belasting aftrekbaar is.

Nadere informatie

Introductie video