Ontwikkelingsprojecten

Sinds 2006 steunt de stichting De Oude Gracht projecten van sociale aard in Afrika. De projecten richten zich voornamelijk op onderwijs of medische voorzieningen in zeer arme omgevingen.

Indien u het actueel project wil steunen verzoeken wij u uw bijdrage over te maken op bankrekening, NL44INGB0006494736, t.n.v. Hulpfonds Ontwikkelingsprojecten De Oude Gracht, Amsterdam.

Huidige projecten

Ondersteuning aan ziekenhuis in arme wijk van Kinshasa (2020-2021)

Zie beschrijving van het project.

Ademruimte voor Monkole in corona tijd (2020-2021)

Zie beschrijving van het project.

Uitgevoerde projecten

Medische en technische hulp aan C.H.M.E.Monkole, Kinshasa, D.R. Congo (2018-2019)

Zie beschrijving van het project en eindrapportage.

Etimoe & Makore, een waardige toekomst voor de kinderen van Ivoorkust (2016-2017)

Zie beschrijving van het project en eindrapportage.

Medische bijscholing, apparatuur en basisvoorzieningen voor het nieuw Centre Hospitalier Mère et Enfant Monkole, Kinshasa, D.R. Congo (2014-2015)

Zie beschrijving van het project en eindrapportage.

Medische bijscholing, apparatuur en basisvoorzieningen voor het nieuw Centre Hospitalier Mère et Enfant Monkole, Kinshasa, D.R. Congo (2013-2014)

Zie beschrijving van het project en eindrapportage.

Bloedbank voor nieuwe zetel Monkole, Kinshasa, D.R. Congo (2011-2012)

Wegens de groei en de toenemende vraag naar zorg was het noodzakelijk het ziekenhuis uit te breiden. De totale nieuwe oppervlakte van het ziekenhuis is na de uitbreiding 15.600 m2, verdeeld onder 6 verdiepingen (2 ondergronds). Daarin zijn 18 consultkamers, 8 operatiekamers en 158 bedden ter beschikking van de verschillende medische afdelingen gekomen: EHBO, Verloskunde, Chirurgie, Interne Geneeskunde, IC. Er is verder een Laboratorium, een sectie Radiologie en Echografie en een eigen Bloedbank bijgekomen.

Het kunnen beschikken over een goed functionerende bloedbank voor transfusies was wezenlijk. Deze zijn nodig bij complicaties tijdens bevallingen, chirurgische ingrepen en bij acute kinderanemie als gevolg van diverse ziekten (drepanocytosis, paludisme, ondervoeding). De donors zijn vrijwilligers. Het laboratorium heeft voorts bijzondere apparatuur en reagens nodig om de kwaliteit van het bloed te kunnen bepalen.

Voor meer specifieke informatie over project zie flyer en compleet eindverslag.

Dit project dat stichting De Oude Gracht in samenwerking met stichting Josko en Cordaid heeft uitgevoerd, werd gesteund met € 103.000.

Met dank aan Cordaid voor de belangrijke bijdrage aan het project.

Enkele foto’s van het uitgevoerde project:

Diagnostisch Centrum Makomeno, Lubumbashi, Katanga, D.R.Congo (2009-2010)

De ziekte SS-anemie (drepanocytosis) wordt gekenmerkt door een tekort aan rode bloedcellen. Als de ziekte niet vroegtijdig wordt gediagnosticeerd en behandeld, zijn de gevolgen bij de patiënten zowel lichamelijk als sociaal zeer zwaar:

 • 50% tot 75% van hen sterft door infecties vóór het vijfde jaar
 • intensieve botpijnbestrijding waarvoor opname in het ziekenhuis noodzakelijk is (5 á 6 keer per jaar)
 • er zijn vaak bloedtransfusies nodig
 • vanaf het 15e á 25e jaar lijden ze aan heupnecrose, met kreupelheid als gevolg;
 • ze krijgen chronische enkelzweren
 • een hoog school- of werkverzuim
 • kinderen worden vaak als behekst beschouwd en door gezin en school afgestoten of aan hun lot overgelaten

SS-anemie is de meest verspreide erfelijke ziekte in Afrika. Afhankelijk van de regio is 10% tot 30% van de bevolking drager. Zij hebben de ziekte niet, maar kunnen die wel aan het nageslacht overbrengen. Hoewel de kwaal dus ongeneselijk is, kunnen de patiënten met preventieve en curatieve maatregelen een tamelijk normaal leven leiden. Naar schatting 12.000 van de geboren kinderen per jaar in Congo lijden aan SS-anemie (1% van het totaal).

Doel van het centrum voor diagnostiek:

 • het testen van zoveel mogelijk pasgeborenen op SS-anemie
 • het direct treffen van zorgmaatregelen (preventie en behandeling)
 • het opzetten en houden van sensibilisatiecampagnes onder gezinsleden, school- en medisch personeel om effectieve hulp aan de patiënten te kunnen bieden

Steun werd gevraagd  voor:

 • verbouwing huurlokaal ingedeeld in 4-5 ruimten (ongeveer 90 m2)
 • apparatuur en inrichting van klinisch laboratorium (voor diagnostiek van 3000 kinderen/jaar)
 • reagens voor de tests en voor preventieve geneesmiddelen
 • laptop en printer voor registraties
 • meubilair voor consult, wachtkamer, administratie
 • start van de sensibilisatiecampagnes onder ouders, leraren, schoolkinderen

Klik hier voor meer specifieke informatie over het project.

Dit project werd gesteund met € 15.000.

Polikliniek Monkole, Kinshasa, D.R.Congo (2007-2008)

Monkole is een ziekenhuis ten Zuidoosten van Kinshasa, dat tussen de gemeenten Mont-Ngafula en Selembao ligt; beide agglomeraties tellen samen 436.000 inwoners, van wie 50% jonger dan 18 jaar is. Het zijn armoedige wijken, met gebrekkige infrastructuur, energie- en watervoorzieningen. Van de volwassenen is 80% werkeloos en de meeste mensen leven van straatverkoop en kleinschalige landbouwproductie, vooral voor eigen gebruik.

Monkole startte in 1991 als polikliniek om in de eerste medische behoeften van die wijken te voorzien. In 1997 vond de eerste uitbreiding plaats: een aantal bedden en een klein operatie zaal werden eraan toe gevoegd. Sindsdien zijn de medische handelingen gestadig gegroeid.

Om het toenemende aantal patiënten te kunnen verzorgen en de in de behoeften van het medische team en verzorgingspersoneel te kunnen voorzien, is een uitbreiding noodzakelijk. Aangezien Monkole sinds 2003 over het naast gelegen terrein (2080 m2) beschikt, kan men beginnen de volgende nieuwe plannen te realiseren:

Nieuwe ruimten bouwen en van uitrusting voorzien ten behoeve van:

 • Afdeling Chirurgie (325 m2): operatiekamer; reanimatiekamer; kleedruimte; steriele zone; 15 bedden; twee werkkamers; receptie en wachtzaal.
 • Uitbreiding polikliniek (425 m2 in twee etages): vijf consulten, receptie, twee wachtkamers, behandelingskamer, magazijn, kledingkamers, kleine eetkamer.
 • Algemene diensten (120 m2): wasserij, strijkkamer, magazijn.

Klik hier voor meer specifieke informatie over het project.

Dit project dat stichting De Oude Gracht in samenwerking met stichting JOSKO en NCDO heeft uitgevoerd, werd gesteund met € 100.000.

Voor

Na

Nieuwe zetel beroepsschool Nolanga, Yaoundé, Kameroen (2006)

Het project wilde een bijdrage leveren aan de bouw van de definitieve zetel van Centre d’Etudes Nolanga , die opleidingsprogramma’s  aanbiedt die nauw aansluiten bij de behoeften van de plaatselijke arbeidsmarkt. In de nieuwe zetel worden twee programma’s voornamelijk ondersteund:

 1. de Training Housekeeping & Catering (T H&C) dat zich op vrouwen van 16 t/m 25 jaar richt en opleiding op drie niveaus in de horecasector biedt. De leerlingen volgen de opleiding afwisselend op school en op een horecabedrijf. Elk niveau beslaat 12 maanden.
 2. de Centre d’appui á l‘insertation professionelle des jeunes (CENAPI) die jongeren met een lagere of middelbare school diploma een aanvullende opleiding aanbiedt, om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten op technisch en bedrijfkundig

Klik hier voor meer specifieke informatie over het project.

Dit project dat stichting De Oude Gracht in samenwerking met stichting JOSKO en NCDO heeft uitgevoerd, werd gesteund met € 100.000.