Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

pusc_logo

Het Hulpfonds ondersteunt seminaristen en priesterstudenten die hun studie volgen aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te Rome. Wij zijn ervan overtuigd dat deze steun van groot belang is omdat hiermee aan godsdienstig en maatschappelijk bewogen jonge mensen de kans wordt geboden een diepe academische vorming te ontvangen die samengaat met een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling. De meeste van hen komen uit landen waar hun eigen bisschoppen niet over de middelen beschikken om de studie in Rome te bekostigen. Er wordt ook hulp geboden aan de universiteit zelf om deze in staat te stellen mensen op te leiden die de Kerk dienen.

De universiteit staat open voor priesters, priesterstudenten, religieuzen en leken. Het academisch jaar 2018/2019 waren er zo’n 1412 studenten ingeschreven uit alle delen van de wereld, verdeeld over de faculteiten van theologie, canoniek recht, filosofie, institutionele sociale communicatie en het Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen.

Aan de Pauselijke Universiteit studeren veel priesterstudenten van over de hele wereld. Ongeveer 80 seminaristen worden gehuisvest in de Sedes Sapientiae, een priester-seminarie in Trastevere. Het gebouw staat op een zeer oude archeologische locatie in Rome. Delen van muren en straten van rond het begin van onze jaartelling zijn met een perfect gevoel voor stijl harmonieus in de modern gerestaureerde architectuur van het gebouw opgenomen en vormen daarmee een organisch geheel.

Met de oprichting van deze universiteit, ging een lang gekoesterde wens van de heilige Jozefmaria Escrivá in vervulling. Zijn opvolger, de zalige Álvaro del Portillo, kon in 1984 dankzij de visie en steun van de heilige Paus Johannes Paulus II dit academisch centrum openen.

Het hulpfonds is een onderdeel van Stichting De Oude Gracht. Deze stichting is een zogenoemde ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belastingen.

Met een zekere regelmaat sturen wij een nieuwsbrief met berichten over de universiteit. U kunt de brief lezen op onze blog en ook digitaal via e-mail ontvangen indien u zich op de blog daarvoor aanmeldt. U zou ons zeer helpen als u ons in contact brengt met mogelijke belangstellenden; het is voldoende ons hiervoor het e-mailadres of postadres te sturen.

Indien u ons wilt steunen verzoeken wij u uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van het Hulpfonds Pauselijke Universiteit: IBAN: NL09INGB0006364222

Hulpfonds Pauselijke Universiteit
Stichting De Oude Gracht
KEIZERSGRACHT 218 B
1016 DZ, AMSTERDAM
Nederland
T 020 6732342
sdog.hulpfonds@gmail.com
KvK-nummer: 41208834

Meer informatie

pusc