Hulpfondsen

De stichting houdt drie Hulpfondsen in stand, ten behoeve van Ontwikkelingsprojecten, de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome en  Saxum, een bezinnings- en  multimediacentrum in het Heilig Land.

Dit geschiedt met de financiële ondersteuning van privé of publieke fondsen en met de donaties van vele particulieren, die daardoor blijk geven van hun solidariteit met de respectievelijke projecten.

Indien u de projecten wil ondersteunen, vind u bij de respectievelijke hulpfonds de bankrekening waarop u uw donatie kan storten.