ANBI-gegevens

De stichting De Oude Gracht is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam

Stichting De Oude Gracht

Doelstelling

Het organiseren en aanbieden van activiteiten van culturele, sociale en religieuze aard, op een breed publiek gericht. Daarnaast houdt de stichting twee hulpfondsen in stand ten behoeve van Ontwikkelingsprojecten en de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Contactgegevens

Secretariaat stichting De Oude Gracht
Keizersgracht 218 A
1016 DZ Amsterdam
M. +31-(0)6-47567784
E secretariaat@deoudegracht.nl

Bankrekening Stichting

NL34 INGB 0004 3786 67, t.n.v. Stichting De Oude Gracht, Amsterdam.

Bestuurssamenstelling
  • Dr. R. Cid Foix, voorzitter
  • Drs. U.G.M. Barelli, secretaris-penningmeester
  • Mr. H.C.E. de Kiefte, lid
  • Dr. J.K.C. Wiersma, lid
  • C.N.J. Spruit, lid
Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun taakvervulling. Onkosten kunnen wel worden vergoed.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De activiteiten worden door vrijwilligers gedragen.

RSIN/ Fiscaalnummer

0095.40.799

Nadere gegevens